Verslag van de Raad van Commissarissen

par

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt tevreden terug op het tweede volledige operationele jaar van het Investeringsfonds Groningen. Gedurende het jaar heeft de RvC viermaal regulier overleg gevoerd met de Directie. De RvC zag mede op basis van de tussentijdse managementrapportages toe op het beleid en de algemene gang van zaken. Ook tussentijds heeft de RvC de directie bijgestaan met advies. Daarnaast heeft de RvC opnieuw haar eigen functioneren geëvalueerd.

De in goed en constructief overleg met de fondsbeheerder en de aandeelhouder doorgevoerde additionele strategische uitgangspunten beginnen hun vruchten af te werpen. Dat stemt de RvC tot de nodige vreugde. Met vertrouwen en gepast optimisme ziet de RvC het komende jaar tegemoet. 

De RvC dankt de aandeelhouder voor het in haar gestelde vertrouwen en ziet uit naar een verder constructieve samenwerking met aandeelhouder, IC en fondsbeheerder.

 

Namens de Raad van Commissarissen,

J.W.M Engels, voorzitter

 

Groningen, 29 maart 2018