Profielschets Raad van Commissarissen

par

Profielschets Raad van Commissarissen

Dhr. prof. mr J.W.M. Engels (voorzitter)

De heer Engels is Bijzonder hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij lid en vicefractievoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Huis van de Koning, Algemene Zaken en Hoge Colleges van Staat. De overige nevenactiviteiten zijn:

  • Voorzitter RvC Rabobank Assen en Noord-Drenthe
  • Voorzitter Commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen (tot 1 februari 2017)
  • Voorzitter RvC Port of Harlingen (vanaf 1 juli 2017)

Dhr. drs. H.J. Gietema

De heer Gietema heeft na zijn studie Business Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, diverse management en directie functies in binnen- en buitenland vervuld voor onder andere NIB Capital Bank, Ecorys Research & Consulting en Emerging Africa Infrastructure Fund. Sinds 2007 is hij eigenaar/directeur van CSC Strategy & Finance, een adviesbureau op het gebied van strategie, financial engineering en fondswerving voornamelijk gericht op infrastructuur en vastgoed wereldwijd. Momenteel adviseert hij het Netherlands Water Partnership en de Water Finance Facility (mobiliseren lokale kapitaalmarktfinanciering). Hij is betrokken bij het opzetten van de Keniaanse fondsen KIFFWA (ontwikkelaar waterprojecten) en Kenya Pooled Water Fund en is daarvan nu investeringscommissielid. Eerder adviseerde hij ministeries over verschillende innovatieve fondsen (o.a. ORIO, TCX, DGGF) en was hij toezichthouder van Emerging Africa Infrastructure Fund namens FMO.

Dhr. drs. J.H.M. Pluymen

Na de studie Psychologie en Psycho-fysiologie aan de Universiteit van Amsterdam heeft de heer Pluymen diverse HR- en general managementfuncties vervuld bij onder meer Shell, British Petroleum en Merck/MSD. Van 2010 tot 2012 was hij Directievoorzitter van Organon BioSciences, NV Organon en MSD Oss. De heer Pluymen is sinds 2012 zelfstandig bestuursadviseur en vervult naast diverse adviesopdrachten gericht op innovatie en (organisatie)verandering, de volgende rollen:

  • Lid RvC MSD Nederland
  • Voorzitter RvC Topfonds Gelderland
  • Bestuurder NeoKidney Foundation
  • Lid RvA Pivot Science Park te Oss
  • Lid RvT Hersenstichting Nederland
  • Directeur/eigenaar Euthychia BV