Profielschets Investeringscomité

par

Profielschets Investeringscomité

Dhr. T. Jensma (voorzitter)

De heer Jensma heeft na zijn opleiding HEAO Bedrijfseconomie diverse financiële functies bekleed. Van 1988 tot pensionering in 2012 was hij Investment Manager bij NV NOM.

De heer Jensma heeft de volgende bestuurlijke functies:

 • Lid RvC Floronet Holding BV (tot 31 december 2017)
 • Lid RvC Timber and Building Supplies Holland NV
 • Lid RvC Koninklijke Oosterhof-Holman Beheer BV
 • Lid Investorboard Carduso BV
 • Penningmeester Stichting Senioren Academie HOVO Groningen-Friesland-Drenthe

Mevr. mr. R.H.E. Pruim

Mevrouw Pruim heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen waarna ze de beroepsopleiding Advocatuur en een specialisatieopleiding Ondernemingsrecht heeft gevolgd. Sinds 2002 is mevrouw Pruim werkzaam bij yspeert vwl advocaten n.v.. Zij is advocaat en vennoot en sinds maart 2015 ook bestuurder van yspeert vwl advocaten n.v..

Mevrouw Pruim heeft de volgende nevenfuncties:

 • Lid RvT Zorggroep Groningen
 • Bestuurder Stichting Beheer Derdengelden yspeert vwl advocaten n.v.

Dhr. drs. R.B. Reekers

De heer Reekers heeft na zijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam diverse functies binnen Rabobank vervuld. Vanaf 2007 tot en met 2011 was hij Directeur Bedrijven en Private Banking bij Rabobank Stad en Midden Groningen en tijdelijk waarnemend Directievoorzitter. Vanaf 2012 is hij werkzaam als adviseur. Vanaf 2015 is de heer Reekers partner van Connectorfinance u.a. en (bestuurs)lid van I&I Coorperation u.a.. Hij is tevens gecertificeerd coach.

De heer Reekers vervult de volgende nevenfuncties:

 • Lid RvC Woningcorporatie de Huismeesters (lid auditcommissie)
 • Lid RvC Cosis (voorzitter auditcommissie)
 • Voorzitter Ronald McDonald Huis Groningen
 • Penningmeester Stichting Rotary Groningen Zuid
 • Gastdocent Financiering Hanzehogeschool Bedrijfskunde MER (Management, Economie& Recht)
 • Lid en vice-voorzitter Werkveld Advies Commissie Hanzehogeschool Bedrijfskunde MER