Bijlagen

par

Bijlage 1 Participaties en leningen

Participaties en leningentabel

Sinds # Naam en vestigingsplaats Aard van het bedrijf % Aantal werknemers
2015 1

Carduso Capital B.V.,
Groningen
Aandelen

Fonds dat zich richt op technologiebedrijven die gebaseerd zijn op kennis die aanwezig is of afkomstig uit het wetenschapscluster in en rondom RUG en UMCG
www.cardusocapital.com

23,9% 3
2017 2

G-Force Capital B.V.,
Groningen
Aandelen

Investeren in IT startups en scale ups
www.g-force.nl

95,0% 1
2017 3

Pharma Connect Capital B.V.,
Groningen
Aandelen

Farmaceutisch fonds

47,4% 1
2015 4

PTCG B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Protonenfaciliteit
www.umcgroningenptc.nl

 

40,8% 1